Dörtgenler ve özellikleri

Dörtgenler ve özellikleri

Dörtgenler

Düzlem üzerinde, 4 noktadan 3'ünün doğrusal olmaması sonucunda ikişerli grublar halinde birleştirilmesi sonucuna dörtgen adı verilmektedir.

Yani; A, B, C, D gibi dört kenarımız olmuş olsun ve bunları ikişerli gruplar halinde; [AB], [BD], [CD], [CA] birleşmesi sonucuna dörtgen denilmektedir.

Dörtgenlerin Özellikleri

1.
Dörtgenin iç açılarının toplamının 360°'dir ve dış açı ölçüsünün toplamı ise 360°'dir.
Dörtgenin özellikleri - 1

a, b, c, d kenarları dikdörtgenin içini temsil etmektedir ve iç açılarının toplamı 360°'dir.
x, y, z, t kenarları diktörgenin dışını temsil etmektedir ve dış açılarının toplamı  360°'dir.
2.
Dörtgenin özellikleri - 2

[AE] ile [BE] kenarları birer açıortay olarak tanımlarsak;
Dörtgenin özellikleri 2 formül

3.
Dikdörtgenin özellikleri - 3

[BE] ve [DE] kısımlarını birer açıortay olarak görürsek;
Dörtgenin özellikleri - 3 formülü

Paralelkenar

Dörtgenin kenarları birbirlerine karşılıklı olacak şekilde paralel olmasına dörtgenlerde paralelkenar adı verilmektedir.

Paralelkenar

[AD] // [BC]

[AB] // [DC]

Paralelkenar özellikleri

 • Karşılıklı olabilecek biçimde açıların sahip olduğu ölçüler birbirlerine eşittir.
 • Karşılıklı olabilecek şekilde sahip oldukları kenar uzunlukları birbirlerine eşittir.
  |AD| = |BC|, |AB| = |DC|
 • Komşu açıların tamamı birer bütündür.
  Paralelkenar özellikleri
 • Köşegenler kendi aralarında birbirlerini ortalar.
  Paralelkenar özellikleri - 4

  |AE| = |EC|
  |BE| = |ED|

 • Komşu olan açılarda, açıortaylar dik bir biçimde kesişir.
  Paralelkenar özellikleri - 5

Dikdörtgen

Sahip oldukları açı ölçüleri 90° olan paralelkenarlara dikdörtgen adı verilmektedir. Paralelkenarda olan bütün özelliklerin hepsi dikdörtgenlerde de geçerlidir.

Dikdortgen

|AB| = |DC| = b

|AD| = |BC| = a

Dikdörtgenin özellikeri

 • Dikdörtgenlerin köşegenlerinin uzunlukları her zaman eşittir ve köşegenler kendi aralarında birbirlerini ortalar.
  |AO| = |OC| = |BO| = |OD|
 • Yukarıda bulunan dikdörtgende yani ABCD dikdörtgeni üzerinde;
  Alan(ABCD) = a.b
  Çevre(ABCD) = 2(a+b)
  olarak ifade edilir. Aynı zamanda formül budur.

Yamuk

Yamuk diğerleri ile benzer olarak tanımlanabilir aslında. Yamuğun tanımı: iki kenarların birbirine paralel olması sonucuna yamuk denilmektedir.

Yamuk
|AD| = c br
|BC| = a br
|AH| = h br
|AE| = |EB|
|DF| = |FC|

Yamuk özellikleri

1.
Yamuk özellikleri - 1

2. [EF] bir orta tabandır.
Yamuk özellikleri - 2

3. Alan(ABCD) =
Yamuk özellikleri - 3

4.
Yamuk özellikleri - 4

5.
Yamuk özellikleri - 5

sevilay

ödevimi yaptım :)

Yanıtla

Başlıklar

Dörtgenler konu anlatımı 5 sınıf dörtgenler ve özellikleri Dörtgenler ve özellikleri 7. sınıf Matematik dörtgenler ve özellikleri Dörtgenler konu anlatımları Dörtgenler ve özellikleri indir 7 sınıf matematik dörtgenler konu