Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

Hayatımızın her alanında bize kolaylıklar sunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, matematik alanında da yaptığı çalışmalar ile hayatımızı kolaylaştırmayı sağlamıştır.

Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

Mustafa Kemal Atatürk’ün matematik bilimine olan ilgisi, küçük yaşlarında başlamış ve eğitim hayatı boyunca devam etmiştir. Selanik Askeri Rüştiye’sinde eğitim alırken, üstün başarısını fark eden matematik öğretmeni, ona Kemal ismini vermiştir. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar arasında en önemlilerinden biri, Harf Devrimi’ni gerçekleştirmesinin ardından Matematik terimlerine Türkçe isimler vermiş olmasıdır. Atatürk; Geometri terimlerinin isimlerinde de birtakım değişiklikler yapmış ve Arapça terimler yerine üçgen, dikdörtgen, beşgen gibi isimleri kullanmıştır.

Matematik ve Geometri Terimlerinin Türkçeleştirilmesi

Türk Devrimi’nin en önemli aşamalarından birini oluşturan Harf Devrimi’ni gerçekleştiren Atatürk, matematik ve geometri alanlarında kitaplar da yazmıştır. Cumhur reisi olarak 1937’de ziyaret ettiği Sivas’ta bir okulda, öğrencilerle konuşan Atatürk, Arapça terimler ile matematik ilmini öğrenmenin ne denli zor olduğunu bir kez daha fark etmiş ve bunun üzerine, çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmüştür. Kendi buluşu ve Türkçe olarak isimlendirdiği terimler ile öğrencilere Sivas’ta ders anlatan Atatürk, bu ziyaretinde Pisagor teoremini de öğrencilere aktarmıştır.Hem okuması hem de yazması oldukça zor olan Arapça’nın yerine Türkçe harflerin kullanılmaya başlanmasıyla, birçok terim de Türkçeye çevrilmeye başlanmıştır. Türk Dil Kurumu’nu kuran Atatürk, Matematik ve Geometri terimlerinden birçoğunu tek başına Türkçeye çevirmiş ve bu ilimlerin öğrenilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Atatürk'ün Geometri Kitabı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin her türlü yeniliğe karşı açık olabilmesi adına pek çok sayıda yenilikler getirmiştir. Bunların içerisinde de geometri yer almaktadır. Atamız 1936 - 1937 yılları içerisinde, küçük dahi olsa geliştirilmeye müsait bir geometri kitabı yazmıştır. enbilgi.com Yazılan bu kitap toplam 42 sayfadan oluşmaktadır. Osmanlı dilinde olan geometrik terimleri, ana dilimiz olan Türkçe'ye tercümesini etmiştir. Tercüme edilen kelimeler aşağıda tablo halinde yer almaktadır. Yaptığı tercüme sayesinde insanların geometriyi daha basit bir şekilde algılayabilmesi hedeflenmiştir.Yazılan bu kitap, 1937 yılı içerisinde, yazar adı verilmeksizin Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca yayınlatılmıştır. İlerleyen yıllarda ise, 1971 yılında TDK (Türk Dil Kurumu) bu kitabın ikinci baskısını yayınlatmıştır. Kısacası; Atatürk, yazmış olduğu bu kitap sayesinde terimlerin daha akılda kalıcı bir hale bürünmesini sağlamıştır. 

OsmanlıcaTürkçe
umumi totale - ökül küreyüre
seviyedüzey
mümaseletimsiy
mukavveseğri
murabbakare
hatçizgi
tamamlıyan zaviyetümey açı
faraziyevarsayı
kaim zaviyeli müsellesdikey üçgen
mahrutkoni
muhitçevre
müsavieşit
hattı munassıfaçıortay
müştaktürev
zaviyei haddedar açı
mesâha-i sathiyyealan
re’sköşe
tenasüborantı
veterkiriş
nisbetoran
hattı maileğik
mecmûtoplam
menşurpürüzma
şibh-i münharifyamuk
muvaziparalel-koşut
müselles-i mütesâviyü’ssâkeynikizkenar üçgen
dılıkenar
müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’eşkenar üçgen
muhammesbeşgen
Bu’udboyut
mustatîldikdörtgen
mekanuzay
va’zîyetkonum
satıhyüzey
zâviyetân-ı mütevâfıkatânyöndeş açılar
amûddikey
şâkulîdüşey
ufkîyatay
kuturçap
nısf-ı kuturyarıçap
kavisyay
muhit-i daireçember
mümâsteğet
zâviyeaçı
re’sen mütekabil zâviyelerters açılar
zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletaniç ters açılar
kaaidetaban
4.2 74
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ