Element ve bileşikler

Element ve bileşikler

Element ve bileşikler

Aynı tür atomlardan oluşan saf maddeye element denir. Metal, olmayan metal ve soy gazlar elementtir.

Elementlerin özellikleri

Homojen (özellikleri her yerde aynıdır).

Sabit erime ve kaynama sıcaklığına sahiptir.

En küçük tanecikleri Atomdur.

Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle dahi basit maddelere ayrılmazlar.

Tek atomlu (Al) veya molekül (N2) halinde olur.

Belli sembollerle gösterilir. Latince isimlerinin ilk harfleri karakter olarak kullanılır.

İki veya daha fazla bileşenin birbiriyle özelliklerini değiştirerek oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir.

Bileşiklerin özellikleri

Homojendir.

Sabit erime ve kaynama noktası vardır.

Farklı tür element atomlarından oluşur. Bu elementlerin kimyasal özellikleri değişir.

Sadece kimyasal yöntemlerle kesimleri ayrılır.

Bileşikleri oluşturan element atomları sabit kütle oranında birleşir.

Kimyasal formüllerle gösterilir.

3.3 3
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ