Holding nedir?

Holding nedir?

Holding nedir?

Holding, bir ana şirketin bünyesine topladığı şirketler topluluğudur. Yeterli hisse senedine sahip olarak şirketlerin yönetimini elinde bulunduran, onları denetleyen şirkete holding denilmektedir. Holdingin bünyesinde barındırmış olduğu bu şirketler farklı alanlarda faaliyet gösterebilirler. Fakat denetimi bağlı oldukları holdingin elindedir. Holdingler sadece denetim faaliyetinde bulunabildikleri gibi bunun yanı sıra işletme faaliyetleri de yürütülebilir. Yalnızca denetim işlevini gören holdinglere salt holding şirketlerdir. Ayrıca işletme faaliyetinde bulunanlar ise karma holding şirket adıyla anılır.

Holdingleşme esasen Amerikan yapılanmasıdır.  Şirketlerin bir holding kapsamında toplanması, bu şirketlerin yönetim, denetim, mali kaynaklar gibi ihtiyaçlarının tek elden sağlanması gibi bir avantaj yaratır. Holding bünyesinde barınan şirketlerin tüzel kişilikleri devam etmektedir. Bu sayede holdingler, kendi sermayelerinin çok üstünde bir sermaye toplamını denetleme olanağına sahip olur. Bir şirketin denetimini yürütebilmek için o şirketin %51 oranında hisse senedine sahip olunması gerekir. Fakat bir şirketin sermayesi çok kişi arasında dağılım gösteriyorsa bu şirketlerin denetimine %51 in altındaki oranlarda dahi sahip olunabilir.

Holdingin faydalarından bahsedilecek olursa;

  • Holdingler bünyesinde bulundurduğu yavru şirketlerin sıkıntılarını tek merkezden ele alıp çözüme kavuşturabilmektedir.
  • Holdinglerin dış ülkelere yaptığı yatırımlar sonucu elde ettikleri sermaye ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
  • Holdingler tasarruf birimlerinin sermaye şirketlerine katılmasına önayak olurlar

 

Holdinglerin olumsuz yönleri ise;

  • Holding şirket, bünyesine katılan yavru şirketin sermayesinden daha az bir sermaye dahilinde çalışmaları halinde bile o şirket üzerinde kontrol imkanına sahiptir
  • Holding yapmış olduğu harcamaları daha yüksek bir bedelle yavru şirketlere yansıtabilmektedir.
  • Holding mekanizması, bünyesinde bulunan şirketlerin karşılıklı iştiraklere girmesi sonucu sermayenin şişirilmesine neden olmaktadır.
  • Holding şirketin, bazı teknik gelişmelere uyum göstermemesi halinde bünyesindeki şirketlerin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilir.
  • Holdingleşme ayrıca bünyesinde bulundurduğu yavru şirketleri bazı politikalara zorlayabilir. Bunlar, karların dağıtılmaması, lüzumlu karşılıkların ayrılmaması veya gerekli miktarda amortisman ayrılmaması gibi zorunluluklar olabilir.

Ayrıca holdingleşmenin diğer sıkıntılarından bahsedecek olursak:

Örneğin holding şirket bünyesine aşırı yığılma olması yani çok fazla şirketin holding şirkete dahil olması durumunda, holding şirket ile bünyesinde barınan şirketler arasındaki ilişkilerin kompleks hale gelmesi sonucu etkinlik azalabilir. Yönetim ile ters düşen çıkarlar ve meydana gelebilecek iletişim sorunları işlerin yürütülmesini olumsuz etkileyebilir. Bunun yanı sıra holdingleşme sonucu tabi olunan vergiler, böyle bir topluluğun kurulmaması halinde ödenecek vergilere oranla daha yüksek olmasıdır. Ayrıca holdingleşmenin antitröst politakalara olabilmesi de bir diğer dezavantajdır.

4.7 6
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ