İngilizce eş anlamlı kelimeler

Her dilde olduğu gibi İngilizce eş anlamlı sözcüklerde mevcuttur. İngilizce eş anlamlı kelimeleri öğrenerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

İngilizce eş anlamlı kelimeler

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler

Bütün dillerin özellik bakımından yapıları aynı olarak kabul edilebilir. Ana dilimiz olan Türkçe'de olduğu gibi, İngilizce dilinde de eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Aşağıda sizler için, İngilizce eş anlamlı kelimeler, Türkçe anlamları ile beraber bir şekilde verilmiştir. Öğrenmek istediğiniz kelimeleri anlamları ile beraber çalışmanız sonucunda kolay bir şekilde öğrenebilir ve İngilizce öğrenmenin başlangıç aşamalarından birini tamamlamış olabilirsiniz.Ayrıca ingilizce eş anlamlı kelimeler yazısının aşağısında bulunan, yazdır seçeneğine tıklayarak dosyayı yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz. Ya da bilgisayarınıza pdf dosyaları olarak kayıt ederek daha sonra rahatlıkla eş anlamlı kelimeleri takip edebilir ve kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz.

 İngilizce eş anlamlı kelimeler listesi

İngiçizce Eş Anlamlı KelimelerDilimize göre tercümesi
abandon, give up, leavevazgeçmek, terk etmek
abate, lessen, diminish, decrease, deduceazaltmak
abbreviate, shortenkısaltmak
abdicate, step downresmen çekilmek
abdomen, bellykarın
abandon, relinquish, desert, forsake, leaveterk etmek, bırakmak
abroad, overseasdeniz aşırı, yurt dışı
abrupt, suddenani
absorb, soak upemmek
abstain, refrain, avoidsakınmak, kaçınmak
accelerate, expedite, speed up, hastenhızlandırmak
accept, receivekabul etmek
accompany, escorteşlik etmek
accomplice, abettorsuç ortağı
accomplish, succeed, achievebaşarmak
account for, explain, make upaçıklamak, oluşturmak
accumulate, build up, amassbiriktirmek
acquire, obtain, attainelde etmek, edinmek
adage, proverbatasözü
adept, adroid, talentedusta, yetenekli
adjust, adaptuyum göstermek
adventurously, daringlygözü pek bir şekilde
adversary, enemy, foedüşman, hasım
advocate, support, favortaraftar olmak
affliction, sorrow, anguish, grief, agonyacı, keder, ızdırap
affluence, prosperitybolluk, bereket
agile, nimbleçevik, atak
alike, similarbenzer
allegation, claimiddia, söylenti
allow, permitizin vermek
alter, change, shiftdeğiştirmek
analgesic, painkillerağrı kesici
annual, yearlyher yıl yapılan, senelik
apparently, seeminglygörünüşte
applause, clappingalkış
apprehensive, worried, fearful, concernedendişeli, korku içinde
approximately, roughlyyaklaşık, kabaca
argue, claimiddia etmek
arise, emergeortaya çıkmak
artisan, craftsmanzanaatkâr, usta
ascend, rise, climbtırmanmak, yükselmek
assertive, pushyiddiacı
assidious, diligentgayretli, çalışkan
assign, appoint, allocateatamak, tahsis etmek
at a premium, in demandçok aranılan, rağbette
atrocity, persecution, crueltyzulüm
attic, lofttavan arası
aubergine, eggplantpatlıcan
autocracy, dictatorshipmutlakıyet, otokrasi
avert inhibit, preclude, hiderengel olmak
awkward, clumsysakar
barter, swap, exchangetakas yapmak
bashful, shyutangaç
be composed of, comprise, consist ofoluşmak
become larger, expand, swell, enlarge, dilategenişletmek
beneficiary, heirvaris
betray, sell outele vermek
bewilder, baffleafallatmak, şaşırtmak
bizarre, uncanny, grotesque, freak, peculiartuhaf, acayip
bloody- gorykanlı
bold, bravecesur
bound, certainkesin
brazen, shamelessutanmaz, yüzsüz
brigand, outlaw, bandit, thughaydut
brilliant, terrific, excellent, gorgeousmükemmel
brook, rivuletdere, çay
brush up, dust offpratik yapmak
burp, belchgeğirmek
burry, embede, intergömmek
calm down, cool downsakinleşmek
candid, cute, sincere, cordial, franksamimi, içten
candour, franknessaçık sözlülük
capitulate, submit, yielddüşmana boyun eğmek
caprice, whimkapris, geçici istek
capsize, flip over, keel overalabora olmak
careful, circumspect, cautioustedbirli, dikkatli
carry out, implement, conductidare etmek, yürütmek
catastrophe, disaster, calamity, cataclysmfelaket
cave, denmağara
change, vary, alter, modify, shiftdeğiştirmek
chaos, pandemoniumkarışıklık
charlatan, mountebankşarlatan, dolandırıcı
cheat, defraudhile yapmak, aldatmak
cheerful, blithesevinçli
clergyman, minister, reverend, priest, monkrahip
clown, buffoonpalyaço
coarse, boorish, abrupt, brusquekaba, hoyrat
coincidental, fortuitoustesadüfî
collusion, discordfikir ayrılığı, çatışma
comment on, interpretyorum yapmak
commonplace, ordinary, mediocresıradan, alelade
companion, comradeyoldaş, sahabe
compensate for, make up fortelefi etmek, tazminat
comperatively, relativelynispeten
competence, capabilityyetenek, yeterlilik
complicated- confusing, intricatekafa karıştırıcı, karışık
3.6 47
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ