Komünizm nedir?

Komünizm nedir?

Komünizm nedir?

Sosyal örgütlenme üstüne kuramsal bir sistem olan komünizm tüm malların ortak ve eşit miktarda paylaşılması politik bir harekettir. Komünizmin kuramsal kurucusu Karl Marx’tır. Komünizm genellikle Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazmış olduğu Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Komünizmin amacı sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı toplum yaratmaktır.

Komünizmi savunan en yaygın akım Leninizm (Marksizm-Leninizm) dir. Marksizm-Leninizm’e göre komünizm proletarya diktatörlüğüyle başlatılacak - bu burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak- ardından komünizmin hazırlayıcısı olan sosyalizm aşamasına geçilecektir ve son aşama komünizmin ortadan kalkmasıyla devlet ortadan kalkacaktır.

5 2
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ