Lym nedir?

Lym nedir?

Lym nedir?

Lym nedir ve lenfosit değerinin yüksek oluğu ya da düşük oluşu ne anlam taşır? Lym konusu üzerine öğrenilmesi gereken tüm konulara burada değindik.

Lenfosit, bir tür akyuvar tipidir. Lökosit olarak adlandırılır. Kan içerisinde gezinen lökositlerin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Pluripotansiyel, kök hücreler aracılığı ile çoğalarak ürerler. Kanda gezinen lenfositler, alyuvarların boyutlarına göre çok az daha büyük olmalarına rağmen küçük hücre grubunda yer alırlar.

Lenfosit (Lym) düşüklüğü

Lenfosit düşüklüğünü bir takım rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Örneğin; malignite rahatsızlıkları gibi (lösemi). Lvm düşüklüğü, bağışıklık çöküşünün habercisidir.

Lenfosit (Lym) yüksekliği

Lym değerlerinin yüksek çıkması, vücut içerisinde bir enfeksiyon olduğunun habercisidir. Akyuvarlar, savunma sistemi hücrelerimiz olduğundan dolayı vücut içerisinde herhangi bir mikrobun oluşturduğu enfeksiyona karşı tepki olarak yükselir.

Lenfosit (Lym) değerinin yükselmesine neden olan sebepler

 • İnfeksiyon rahatsızlıkları:
  • Akut infeksiyoz lenfositozis
  • Sitomegalovirus infeksiyon rahatsızlığı
  • Bordatella pertussis
  • Toksoplazmosis
 • Ülseratif kolitis rahatsızlıkları
 • Vaskülitler
 • Addison hastalığı
 • Crohn hastalığı
 • İlaç hipersensitivitesi
 • Tirotosikozis

Lenfosit (Lym) değerinin düşmesine neden olan sebepler

 • Miliyer tüberküloz
 • İleri seviye de malign rahatsızlıkları
 • Kalıtsal immünglobulin rahatsızlıkları
 • 2. ve 3. evredeki hodgkin rahatsızlıkları
 • İleri seviyede sol kalp yetmezliği
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Stres
 • Cushing sendromu
 • Böbrek yetmezliği

 

4.7 3
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ