Nevroz Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Nevroz Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Nevroz Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Kişilerin sebebini bilmeksizin ya da çok az bildiği iç çatışmaları yaşamasıyla beraber, toplum hayatına uyum gösterme çabalarından kaynaklı, anatomik veya fiziksel bir sorunu beraberinde getirmeyen, nedensiz süre gelen davranış bozukluklarına nevroz denilmektedir. Doktorlar nevrozun sebebini net olarak ortaya koyamazlar.

Nevrozlar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve yaşanılan topluma göre farklılık arz ederler. En yaygın nevrozlar; kişilik bozukluğuna eşlik eden öfke, çocuksu davranışlar sergileme - olgun davranamama, ağır suçluluk duygusu taşıma, fazla cesaretli veya cesaretsiz olma vb. nevrozlardır. Bunun yanında kişinin kendisini hasta hissetmesi sonucunda uykusuzluğun getirdiği güçsüzlük hali, bedenin işlevsel bozukluk göstermesi, cinsel sorunlar vb sorunlar sayılabilir. Nevrozlu kişi dönem dönem bunalımlar yaşasa da, psikoza (ağır düşünce ve duygu bozukluğu) yakalanan hastalara göre günlük yaşantısını sürdürebilir. Nevrozlu kişi sosyal yaşantısını, mesleğini sürdürebilse de oldukça yıpranırlar.

Nevrozlar iki şekilde meydana gelebilir. Birincisi, yaşanılan zamandan ileri gelen güncel nevrozlar, ikincisi de geçmiş zamanda yaşanılan bir olayın yarattığı travma sonucu oluşan nevroz hastalıklarıdır. Başlıca güncel nevrozlar, psikasteni ve bunalıma bağlı nevrozlardır. Psikasteni, kişinin isteği dışında yersiz fobiler geliştirmesidir. Psikasteni hastası ruhen ızdırap çekmekte ve korku yaşamaktadır. Gelişen bu düşünceler hasta tarafından gereksiz, yersiz bulunsa da düşünmekten kendisini alamaz. Freud'un düşüncesine göre güncel nevrozların temelinde doyuma ulaşamamış cinsel dürtüler yatar. Geçmiş zamana dayalı nevrozların da en bilinenleri, korku ve saplantı nevrozları ve histeridir.

Saplantı nevrozu kişilerin tuhaf, tehlikeli davranışlar sergilemesine neden olabilir. Saplantı nevrozu bulunan kişiler bu nevrozdan kurtulabilmek için büyü yaptırmak, sürekli yıkanmak gibi garip girişimlerde bulunabilir.

Korku nevrozuna sahip olan kişilerde sebepsiz ve yersiz bir korku hali mevcuttur. Korkulan her ne ise buna ait bir görüntü, ses, koku gibi şeyler hastanın kriz geçirmesine sebep olabilir. Saplantı nevrozu ile korku nevrozu farklılık taşır. Saplantı nevrozunda saplantıya ait bir nesne olmadan da kişide nevroz görülebilirken, korku nevrozunda nevrozun ortaya çıkması için nevroza ait bir olgu, nesne gerekir.

Nevroz hakkında pek çok fikir ortaya konulmaya çalışıldıysa da Freud'un düşünceleri üstünlüğe sahip olmuştur. Freud'a göre nevroz farklı olaylarla ilişkilidir. Başlangıçta Freud, nevrozlu kişinin nevroz sebebini araştırmanın, kişiyi köklü bir travmaya sürükleyeceğini düşündü ve nevrozu da yaşanan ilk ruhsal yaralanmanın sonucu olarak gördü. Ancak hastalarla geçtiği iletişim sonrasında hasta tarafından belirtilen sahnelerin kurmaca olduğu sonucuna vardı.

Nevroz Tedavisi

Nevroz tedavisinin amacı kişinin zihinsel ve bedensel anlamda daha iyi çalışmasıdır. Bedensel tedavi olarak ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Bedensel tedaviler (antiedepresan, sakinleştirici vb ilaçlar) ruhsal tedavi adına bir dayanak noktası oluşturur. Klasik psikanaliz tedavisinde nevrozun sebebi olan bastırılan duygu ve düşünceler ortaya çıkartılır. Hastalara grup tedavileri de uygulanabilir. Nevroz doğuştan gelen tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlık olarak görülmemektedir.

NAN 0
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ