Noktalama işaretleri

Noktalama işaretleri

Noktalama işaretleri

Düzgün bir yazı yazabilmek ve düzgün bir anlatım sağlayabilmek için noktalama işaretlerini en iyi şekilde bilmeniz gerekmektedir. Noktalama işaretlerini eğer bilmiyorsanız; cümlenin nerede biteceğini, nerede bağlantı yapılacağını, metnin devam edip etmediği gibi anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

Nokta (.) işareti

Yargı belirten ve tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur.

 • Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

Bunların haricinde bazı kısaltmaların sonuna da noktalama işareti konulur.

 • Prof. (Profesör), İst. (İstanbul), Ast. (Astsubay) gibi.

Virgül (,) işareti

Cümle içerisinde geçen aynı görevdeki sözcükleri ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır.

 • Okulu bitirebilmek için; çalıştık, çabaladık, bitkin düştük ve sonunda başardık. (Yüklemleri virgül ile ayrılır.)
 • Ağacın; iri, heybetli, güçlü bir gövdesi vardı. (Sıfatları ayırır.)
 • Ahmet, Ayşe, Fatma ve Hamdi aynı sınıfta okuyor. (Özneleri ayırır.)

Noktalı virgül (;) işareti

Cümle içerisinde, öğeleri arasında virgül konulmuş sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

 • Kadın vardır ev yapar; kadın vardır ev yıkar.
 • Çocuk üzüntüsünden, kederinden, yalnızlığından uyuyamadı; erken uyandı.

Aralarında "ama, lakin, fakat, ancak, yalnız, çünkü.." gibi bağlaçları içeren sıralı cümlelerde bağlaçlardan önce noktalı virgül kullanılır.

 • Çoğu kez insanlar sevgiden bahseder; ama sevginin daha ne olduğunu dahi bilmez.
 • Geçici hayatımızı ağlayarak geçirmeye değmez; çünkü acısı da sevinci gibi geçicidir.

İki nokta (:) işareti

Cümle içerisinde cümlenizi anlatırken eğer bir açıklama yapmak istiyorsanız, açıklama yapmadan önce iki nokta işareti kullanılır.

 • İnsan bunu unutmamalıdır: Mutluluk sadece paylaşıldığı zaman çoğalır.
 • Zamir: İsim yerini tutan sözcük türüne denilir.

Üç nokta (...) işareti

Herhangi bir neden sonucu tamamlanmamış cümle sonuna eklenir.

 • Seni o kadar çok seviyorum ki...
 • Seni öyle çok özledim ki...
 • Hava bugün öylesine fırtınalı, öylesine karlı ki...

Soru (?) işareti

Soru bildiren sözcüklerin sonuna yada soru bildiren cümlelerin sonuna konulur.

 • En sevdiğin renk hangisi?
 • En sevdiğin yemek nedir?
 • Kardeşin var mı?
 • Kim?

Ünlem (!) işareti

Bir heyecan, vurgu, ünlem bildiren sözcüklerin ve cümlelerin sonuna ünlem işareti eklenir.

 • Ey Türk Gençliği!
 • Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Bunların dışında; küçümseme, alay, güvensizlik gibi anlamları bildirmek içinde sözcük ya da cümle sonlarının içerisine parantez içerisinde konulur.

 • Bu ender (!) eserin bize neleri kazandırdı bir bilsen.
 • Bize meğerse hiç ihtiyacı yokmuş (!)

Kısa çizgi (-) işareti

Yazılan cümle içerisindeki kelimelerin satır sonuna sığmaması durumunda heceleri ayırıp alt satırda devam ettiğini belirtmek için konulur.

 • Her zaman olduğu gi-
  bi yine yalnızdı.

Bunların dışında başlangıç ve bitiş tarihlerini ayırmak için de kullanılır.

 • Osmanlı Devleti, kuruluş dönemi; 1229 - 1453 yılları arasını kapsamaktadır.

Tırnak (" ") işareti

Bir başka yazıdan ve ya başkasından olduğu gibi aktarılan cümlelerin başına ve sonuna konulur.

 • Ahmet Haşim: "Şiirde gerçek sezdirilmemeli." der.
 • Benim kaşlarımı çatmamın ardından; "Biraz sakin olun." dedi.

 

YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

noktalama işaretleri Başlıkları

Noktalama işaretleri ile ilgili sorular Noktalama işaretleri ile ilgili cümleler Yazım kuralları Noktalama işaretleri nedir? Noktalama işaretleri test Yazım kuralları ve noktalama işaretleri Noktalama işaretleri nerelerde kullanılır? Noktalama işaretleri konu anlatımı