Nüfus artışı ve nüfus artışının sonuçları

Nüfus artışı ve nüfus artışının sonuçları

Bir ülkede doğum oranı ölüm oranından daha fazla ise o ülkede nüfus artış hızı yüksektir. Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Gelişmiş ülkelerde bu durum tam tersidir. Nüfus artış hızı bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini, sosyo -kültürel yapısını, o coğrafyanın doğal yapısını vb birçok şeyi olumlu olumsuz etkilemektedir.

Nüfus artışının olumlu sonuçları

 1. Üretim miktarı artar.
 2. Ülkede arz edilen mal ve hizmetlere talep artar.
 3. İşçi ücretleri çok sayıda iş talebinde bulunan kişiler sebebiyle ucuzlar.
 4. Nüfusun çoğalmasıyla devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi geliri artar.
 5. Yeni yatırım olanakları artar.
 6. Ülkenin savunma mekanizması güçlenir.

Nüfus artışının olumsuz sonuçları

 1. Alt yapı hizmetleri (okul, yol, hastane vb) yetersiz kalır.
 2. Ülkenin kalkınma hızı düşer.
 3. Tüketimler artar, ithalat bu sayede ihracata göre artar bu da dış cari açığa sebebiyet verir.
 4. Çevre kirliliği artar.
 5. Devletin tasarrufları azalır.
 6. Ülkede iç ve dış göçler artar.
1 2
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ