Sınıfta Dayanışmayı Arttırmak

Sınıfta Dayanışmayı Arttırmak

Sınıfta dayanışma

Dayanışma kelimesinin sözlük anlamı, birlikte yaşayan insanların; duygu, düşünce veya ortak çıkarlar konusunda birbirlerine bağlanmalarıdır. Toplum içerisinde olduğu gibi, sınıfta da tüm öğrencilerin dayanışma içerisinde olması, hem öğrencilerin hem de sınıfın gelişmesini sağlayacak ve daha huzurlu bir ortam oluşmasını sağlayacaktır.

Sınıfta Dayanışma Ortamı Nasıl Geliştirilir?

 • Öğrencilerin, birbirilerine destek vermesi ve gelişimlerine yardımcı olması gereklidir.
 • Bir ya da birkaç öğrenciyi ilgilendiren olumsuz ya da üzücü olaylarda, tüm öğrencilerin destek olması gereklidir.
 • Tüm öğrencilerin, birbirlerine saygı duyması ve küfür, kavga gibi olumsuz eylemlerden kaçınmaları gereklidir.
 • Sınıfta dayanışma ortamını sağlamak için en önemli olgu saygı kavramını güçlendirmektir. Bu nedenle her öğrenci hem kendisine, hem de çevresine saygı duymalıdır.
 • Sınıfta dayanışmayı arttırmak için, öğrencilerin çeşitli konularda iş birliği yapması son derece önemlidir.
 • Sorunlar karşısında, çözüm yöntemlerinin birlikte oluşturulması, sınıftaki dayanışmayı arttırmak için oldukça önemlidir.
 • Sınıfta dayanışma ortamı sağlayabilmek için, tüm öğrencilerin saygı ve sevgi kavramlarını benimsemiş olması da son derece önemlidir.
 • Sınıftaki dayanışmayı geliştirmek için, olumsuz davranışlar sergileyen öğrenciler ile iletişim kurulması ve onların bu davranışlarının yanlış olduğu anlatılması gereklidir. Olumsuz tutumlar sergileyen öğrencileri dışlamak, dayanışma ortamını zedeleyecektir.
 • Çok sayıda öğrenciden oluşan sınıflarda, herkes farklı özelliklere sahip olacağından, öğrenciler herkese anlayışlı davranmalı ve yanlış davranışlar sergileyen öğrencilere karşı bile düşmanca bir tavır sergilememelidir.
 • Sınıf öğretmeni, dayanışma ortamının oluşmasına önemli katkılar yapmalı ve öğrencileri bu alanda bilgilendirmelidir.

Sınıftaki Öğrenciler Arasındaki İlişkiler Nasıl Olmalıdır?

Tüm öğrencilerin birbirilerine saygı ve sevgi ile yaklaşması oldukça önemlidir. Sert, kavgacı ya da düşmanca hareketler sınıftaki dayanışma ortamına zarar vereceği gibi, huzuru da bozacaktır. enbilgi.com Bu nedenle, sınıftaki öğrenciler arasında, iyi ilişkilerin kurulmasına katkı sağlamak ve her öğrencinin diğer öğrencilere karşı özverili ve yardımsever bir şekilde davranması önemlidir.

Dayanışmanın Geliştiği Sınıfların Özellikleri

 • Sınıfta huzur ortamı vardır. Sözlü kavga ya da hareket içeren sözcükler kullanılmaz.
 • Her öğrenci kendini değerli hisseder ve sınıfın gelişmesi için çalışır.
 • Öğrenciler arasında yardımlaşma faaliyetleri gelişmiştir.
 • Dayanışmanın geliştiği sınıflarda, iş bölümü ve iş birliği yapılarak, sınıfın ve öğrencilerin gelişmesi sağlanır.
5 7
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ