Yüklem nedir?

Yüklem nedir?

Cümlede işi, oluşu, hareketi gösteren, cümleyi yargıya bağlayan, haber veren, cümlenin çekimli ögesine yüklem denir.

Örnek: “Öğretmen bugün ödev verdi.”
Bu cümlede “verdi” kelimesi yüklemdir. Bir eylemi belirtmektedir.
Yüklem tek başına cümle özelliği gösterebilir. Örnek: “Getirdi.” Bu tek başına bir cümle özelliği taşır.

Yüklemi bulmak için cümlede herhangi bir ögeye soru sorulamaz. Yüklemi çekimli sözcüklerden anlarız.
“Okuyorum” sözünde okumak kelimesi şimdiki zaman eki (-yor) ile çekimlenmiştir. Yani yargı bildiriyor bu sebeple cümledir.

Yüklem sıfat veya isim tamlaması şeklinde olabilir:
“Kaybolan kalem onun kalemiydi.”

Bu cümledeki altı çizili kelime öbeği isim tamlaması olduğundan birbirinden ayrılamaz ve birlikte yüklemdir.
Aynı şekilde sıfat tamlaması da birbirinden ayrılamaz ve birlikte yüklem olur.

Örnek:
“O eskiden sinirli bir insandı.”
Bu cümlede “sinirli bir adamdı” sıfat tamlaması olduğundan birbirinden ayrılmadan yüklem olur.

Cümle ancak yüklem varsa cümle olur. Örneğin “ Ayşe okula…….” bu bir iş , oluş, hareket, belirtmediğinden cümle değildir.
“Ayşe okula geldi.” Bu ise bir cümledir çünkü bir hareket bildirmektedir.

YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

yüklem Başlıkları

Nesne nedir? Özne nedir? Sıfat nedir? Özne yüklem nedir? Fiil nedir? Tümleç nedir? Yüklem örnekleri Yüklem konu anlatımı